باغ دلگشا
این باغ از باغ های زیبای  شیراز و مربوط به دوره های ساسانی،صفوی،قاجار میباشد. باغ دلگشا که تاریخ ۷ مهر ۱۳۸۱ با شماره ثبت ۹۱۲ به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.این باغ در دوره تیمور گورکانی اوج آبادانی خود را دیده بود. تیمور پس از دیدن آن در سمرقند باغی را به همین نام بنا کرد.که در دوره صفویه بسیار نامور بوده بگونه ای که در نوشته ها و نقاشی های بجا مانده از جهانگردان اروپایی بسیار یاد شده است . این باغ در جبهه شمال شرقی و در سمت جنوب تنگ آب خان و در بستری کوهستانی واقع شده است.قرار گرفتن این باغ در کنار قناتی موسوم به ماریز سعدی و واقع شد ن در محدوده قلعه ای موسوم به کهندژ است. باغ دلگشا یکی از باغ های تاریخی شیراز است که در نزدیکی آرامگاه سعدی واقع شده است.
تهیه شده توسط واحد تولید محتوا در شرکت آوش سیر