پدیده ابر ماه

پدیده ابر ماه

ابر ماه چیست ؟ با وجودی که هوای تهران و چند شهر بزرگ کشور در روزهای گذشته در شرایط بسیار آلوده ای قرار دارد و پیش بینی ها حاکی از تداوم وضعیت تا اواخر این هفته است، اما دیدن پدیده "ابر ماه " در نورانی ترین حالت ۷ دهه گذشته خود مساله ای نیست که [...]